اُپِنبیل- Openbill

اپنبیل سامانه ای جامع برای پایش آنی مصرف مشترکین برق می‌باشد. با استفاده از اپنبیل هر مشترک قادر به مشاهده آنی میزان مصرف انرژی و هزینه تحمیلی وسایل الکتریکی مختلف به صورت تفکیکی می‌باشد. به عنوان مثال هر مشترک خانگی با استفاده از این سامانه، از طریق اپلیکیشن موبایل قادر خواهد بود تا روشن یا خاموش بودن یخچال یا لباس شویی در منزل خود را مشاهده کرده و متوجه شود که هر وسیله به چه میزان انرژی مصرف کرده و چه هزینه ای را به مشترک تحمیل کرده است. سامانه اپنبیل قادر به ارائه راهکار و پیشنهادهایی سفارشی برای کم کردن هزینه های مشترکین نیز می‌باشد.